Bạn có rõ tại sao Rome được gọi là “thị thành từ vẻ đẹp vĩnh hằng” không? Với lịch sử trải qua hơn 2500 năm, Rome là một vô những cái nôi quan trọng nơi nền văn hóa châu Âu. Suốt một thời gian dài, thành phố này là địa danh quyền lực cai trị