Sơ lược về sân bay Phú Quốc Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, tỉnh này đang tích cực chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1, đưa vào hoạt động khai thác sân bay Phú Quốc vào trung tuần tháng 12 năm nay. Dự án xây dựng sân bay Phú Quốc