Giới thiệu về sân bay Tân Sơn Nhất Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có tên gọi chính thức là Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trực thuộc sự quản lý và khai thác của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Bộ Giao Thông Vận Tải. Cảng hàng không