So với các nước công nghiệp phát triển, thì các sân bay Việt Nam vẫn còn đi sau khá xa. Những sân bay quốc tế tầm cỡ, với sức chứa lớn và các hạng mục ăn uống, giải trí đi kèm, sự sạch sẽ, phong cách phục vụ nhiệt tình đạt chuẩn vẫn còn là