Sân bay Vinh là một lựa chọn khác khi bạn muốn đi đến các tỉnh ở Bắc Trung Bộ, và miền Bắc Việt Nam, mà không thể mua vé ở sân bay Nôi Bài. Giới thiệu sân bay Vinh Sân bay Vinh là sân bay ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, có tọa độ